Min kundeside 

 Om oss

 Kontakt oss

                                                                             

 

 

 
 
Om oss

Nore Energi AS ble etablert i 1918 og er eiet av
Nore og Uvdal kommune.

De første kundene på Rødberg og nedover mot Nore ble tilkoblet julaften 1920. Grunnen til at dette var mulig på et så tidlig tidspunkt var etableringen av Noreverkene i denne perioden. De første kundene fikk levert strøm fra et lite kraftverk som på folkemunne ble kalt for "kaffekverna". Denne var i bruk helt til Nore kraftverk ble igangsatt i 1929. Det skulle ennå gå 64 år før de siste gårdene mellom Øygardsgrend og Tunhovd ble tilkoblet elverkets linjenett.

I dag har Nore Energi AS ca. 2000 kunder. Hytter og fritidsboliger er en vesentlig del av kundemassen og er den gruppen som klart øker mest.

 
 
Nore Energi AS nett
Sentrum 2
 
3630 Rødberg
 
Telefon: 32745069
Telefax: 32745061
 
Vakttelefon: 32745070
Åpningstider: 
Man-Fre kl 09.00 - 15.00
 
epost: nett@nore-energi.no
Org. nr. 984 653 360 MVA
 
Bankkonto 2351.09.58500