Min kundeside

 Om oss

 Kontakt oss

                                                                             

 

 Nore Energi AS sin nettvirksomhet planlegger og
utfører alle nyanlegg  og drifter og vedlikeholder
forsyningsnettet, slik at alle kunder har en
tilfredsstillende leveringskvalitet.
 
 
Min kundeside
 
Gå inn på Min kundeside og finn infomrasjon om ditt abonnement.
Du kan registrere målerstand, se på/skrive ut oversikt over dine fakturaer.
 
Logg inn ved å trykke på bildet av måleren for informasjon om ditt forbruk.
 
Leveringsvilkår 
 
Overføringspriser

Nettariff gjeldende fra 01.01.2019

 

Gruppe

Tariff

Fastbeløp – kr/år

Energiledd – øre/kWh

 

Husholdning

N4b

3 750,-

52,54

 

Husholdning differensiert.
Kunder med forbruk over 8000kWh i året kan velge denne tariffen.

N4b2*  Januar – Februar

3 750,-

55,45

 

             Mars – April

 

54,15

 

             Mai – Juni

 

50,29

 

             Juli – August

 

49,49

 

             September – Oktober

 

50,83

 

             November – Desember

 

53,51

 

Fritidsboliger

2 x 20A – N4h – (opp til 20A)

5 450,-

52,54

 

2 x 25A – N4i

5 625,-

52,54

 

2 x 32A – N4j

5 975,-

52,54

 

3 x 20A – N4k

5 675,-

52,54

 

3 x 25A – N4l

5 906,-

52,54

 

3 x 32A – N4m

6 369,-

52,54

 

3 x 40A – N4n

6 600,-

52,54

 

3 x 50A – N4o

6 963,-

52,54

 

3 x 63A – N4p

7 575,-

52,54

 

3 x 16A 400V – N4r

6 244,-

52,54

 

3 x 20A 400V – N4s

6 494,-

52,54

 

3 x 25A 400V – N4t

6 725,-

52,54

 

3 x 32A 400V – N4u

7 225,-

52,54

 

3 x 40A 400V – N4v

7 600,-

52,54

 

3 x 50A 400V – N4w

7 975,-

52,54

 

Liten næring

NT4

4 375,-

53,79

 

Energifondet

1 000,-

 

 Stor næring -
 timesmålt

NT5

10 625,-

53,79

 

Energifondet

1 000,-

 

Byggestrøm
næring

NS4

3 750,-

53,79

 

Energifondet

1 000,-

 

Montering/demontering

Kr. 6 250,-

 

Kasseleie inntil 2 år

1 500,- kr/år

 

Kasseleie etter 2 år

4 000,- kr/år

 

 Byggestrøm
 privat

NS4

3 750,-

55,04*

 

*avgift til energifondet er 1,25 øre/kWh for privatkunder.

 

Montering/demontering

Kr. 6 250,-

 

Kasseleie inntil 2 år

1 500,- kr/år

 

Kasseleie etter 2 år

4 000,- kr/år

 

 Åpningsgebyr for stengte anlegg i arbeidstiden                                  kr. 3 000,-
 Gebyr for avlesning av målepunkter uten AMS-måler                         kr. 2 000,-    fra 01.02.2019

 

Forbruksavgift til Staten:                   19,79 øre/kWh            
Avgift til energifondet – bolig:             1,25 øre/kWh
Avgift til energifondet – næring:        kr. 1000,- pr/år
Alle priser er inkl:                              25% MVA

Endring i offentlige avgifter vi føre til direkte prisendringer. NVE er klageinstans ved tvistespørsmål om nettariffer og vilkår.

 
Nettleie tidligere år
 
 
 
 
 
Nore Energi AS nett
Sentrum 2
 
3630 Rødberg
 
Telefon: 32745069
Telefax: 32745061
 
Vakttelefon: 32745070
Åpningstider: 
Man-Fre kl 09.00 - 15.00
 
epost: nett@nore-energi.no
Org. nr. 984 653 360 MVA
 
Bankkonto 2351.09.58500