Min kundeside 

 Om oss

 Kontakt oss

                                                                             

 

 

 
 
Nettvirksomheten - befaring med helikopter


Det vil bli foretatt befaring av HS-linjer med helikopter tirsdag 23.04.13 og onsdag 24.04.13 på deler av Nore Energi AS sitt linjenett.
Flygingen vil foregå med sakte fart etter linjene og med en høyde på ca. 30-50meter. 
Hensikten med befaringen er å kartlegge behov for service og vedlikehold av linjenettet. Arbeidet gjøres for å sikre en stabil strømforsyning til våre nettkunder.

 
Områdene som vil bli berørt er:
  • Langs Tunhovdfjorden, fra Bustrøm til Langedrag.
  • Langs Pålsbufjorden, fra Breivik sag til Grevsgardsdokken.
  • Fra Solbakken i Tunhovd til Rødungen.
  • Fra Sporan bru til Gvammen bru.
  • Hele Borgegrend fra Skjønne kirke til Åmottjern.
 
 
Nore Energi AS nett
Sentrum 2
 
3630 Rødberg
 
Telefon: 32745069
Telefax: 32745061
 
Vakttelefon: 32745070
Åpningstider: 
Man-Fre kl 09.00 - 15.00
 
epost: nett@nore-energi.no
Org. nr. 984 653 360 MVA
 
Bankkonto 2351.09.58500