Min kundeside

 Om oss

 Kontakt oss

                                                                             

 

 Nore Energi AS sin nettvirksomhet planlegger og
utfører alle nyanlegg  og drifter og vedlikeholder
forsyningsnettet, slik at alle kunder har en
tilfredsstillende leveringskvalitet.
 
 
Overføringspriser tidligere år

Nettariff fra 01.01.2014

 

Det er ingen endring i nettariffen til Nore Energi AS fra 01.01.2014. Prisendringen skyldes forbruksavgiften til Staten, som ble øket med 6,7%.

 

Kundegruppe

Tariff

Fastbeløp – kr/år

Energiledd – øre/kWh

 

Husholdning

N4b

3125,-

46,99

 

Husholdning differensiert.
Husholdning med forbruk over 8000kWh i året kan velge denne tariffen.

N4b2*  Januar – Februar

3125,-

49,90

 

             Mars – April

 

48,60

 

             Mai – Juni

 

44,74

 

             Juli – August

 

43,94

 

             September – Oktober

 

45,28

 

             November – Desember

 

47,96

 

 

 

 

Fritidsboliger

2 x 20A – N4h – (opp til 20A)

4 825,-

46,99

 

2 x 25A – N4i

5 000,-

46,99

 

2 x 35A – N4j

5 350,-

46,99

 

3 x 20A – N4k

5 050,-

46,99

 

3 x 25A – N4l

5 281,-

46,99

 

3 x 32A – N4m

5 744,-

46,99

 

3 x 40A – N4n

5 975,-

46,99

 

3 x 50A – N4o

6 338,-

46,99

 

3 x 63A – N4p

6 950,-

46,99

 

3 x 16A 400V – N4r

5 619,-

46,99

 

3 x 20A 400V – N4s

5 869,-

46,99

 

3 x 25A 400V – N4t

6 100,-

46,99

 

3 x 32A 400V – N4u

6 600,-

46,99

 

3 x 40A 400V – N4v

6 975,-

46,99

 


Liten næring

NT4

3 750,-

48,24

 

Energifondet

1 000,-

 

 Stor næring - 
 timesmålt

NT5

10 000,-

48,24

 

Energifondet

1 000,-

 

Byggestrøm
næring

NS4

3 125,-

48,24

 

Energifondet

1 000,-

 

Montering/demontering

6 250,-

 

Kasseleie inntil 2 år

1 500,- kr/år

 

Kasseleie etter 2 år

4 000,- kr/år

 

Byggestrøm
privat

NS4

3 125,-

49,49*

 

*avgift til energifondet er 1, øre/kWh + mva for privatkunder.

 

Montering/demontering

6 250,-

 

Kasseleie inntil 2 år

1 500,- kr/år

 

Kasseleie etter 2 år

4 000,- kr/år

 

Åpningsgebyr for stengte anlegg i arbeidstiden – kr. 3000,-

 

Alle priser er inkludert:     MVA 25%
                                           Forbruksavgift til Staten                                      12,39 øre/kWh + mva.
                                           Avgift til energifondet - bolig                              1,00 øre/kWh + mva.
                                           Avgift til energifondet - næring                           kr. 800,- pr. anlegg pr. år + mva
Endring i offentlige avgifter vi føre til direkte prisendringer. NVE er klageinstans ved tvistespørsmål om nettariffer og vilkår.
Nettkundene hos Nore Energi AS får tildelt 1,648 mill kr i tariffstøtte i 2014.
Nore Energi AS har mottatt varsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), om at nettkundene våre er berettiget til å motta tariffstøtte i 2014. Formålet med tariffstøtten fra Staten er å redusere nettariffene til nettkundene tilknyttet distribusjonsnettet i områder av landet med høye kostnader ved distribusjon av elektrisk kraft. Midler til ordningen bevilges over Statsbudsjettet. I 2014 har Regjeringen samlet bevilget 30 mill kr i tariffstøtte. 
Det fremgår av varslet fra NVE at nettkundene hos Nore Energi AS er tildelt 1,648 mill kr i tariffstøtte for 2014. Tariffstøtten kommer nettkundene til gode uavkortet og har medført at vår nettleie i 2014 i gjennomsnitt er 6,88 øre/kWh lavere enn hva den ville ha vært uten tariffstøtten. Gjennomsnittlig nettleie for 2014 blir derfor 46,99 øre/kWh i stedet for 53,87 øre/kWh. Priseksemplet er inkl. mva. Mer informasjon om tariffstøtten finnes på www.nve.no.

 

 

 
 
 
 

Nettariff fra 01.03.2013

Betegnelse

Fastbeløp 
kr/år

Nettleie 
øre/kWh

 

Husholdning

N4b

3125,-

46,01

 

Husholdning differensiert.
Husholdning med forbruk over 8000kWh i året kan velge denne tariffen.

N4b2*  Januar – Februar

3125,-

48,92

 

             Mars – April

 

47,62

 

             Mai – Juni

 

43,76

 

             Juli – August

 

42,96

 

             September – Oktober

 

44,30

 

             November – Desember

 

46,98

 

 

 

 

Fritidsboliger

2 x 20A – N4h – (opp til 20A)

4 825,-

46,01

 

2 x 25A – N4i

5 000,-

46,01

 

2 x 35A – N4j

5 350,-

46,01

 

3 x 20A – N4k

5 050,-

46,01

 

3 x 25A – N4l

5 281,-

46,01

 

3 x 32A – N4m

5 744,-

46,01

 

3 x 40A – N4n

5 975,-

46,01

 

3 x 50A – N4o

6 338,-

46,01

 

3 x 63A – N4p

6 950,-

46,01

 

3 x 16A 400V – N4r

5 619,-

46,01

 

3 x 20A 400V – N4s

5 869,-

4601

 

3 x 25A 400V – N4t

6 100,-

46,01

 

3 x 32A 400V – N4u

6 600,-

46,01

 

3 x 40A 400V – N4v

6 975,-

46,01

 


Liten næring

NT4

3 750,-

47,26

 

Energifondet

1 000,-

 

 Stor næring - 
 timesmålt

NT5

10 000,-

47,26

 

Energifondet

1 000,-

 

Byggestrøm

NS4

3 125,-

47,26

 

Energifondet

1 000,-

 

Montering/demontering

3 000,- totalt

 

Kasseleie inntil 3 år

1 500,- kr/år

 

Kasseleie etter 3 år

4 000,- kr/år

 

Åpningsgebyr for stengte anlegg i arbeidstiden – kr. 3000,-
Alle priser er inkludert:     MVA 25%
                                           Forbruksavgift til Staten                                      11,61 øre/kWh + mva.
                                           Avgift til energifondet - bolig                              1,00 øre/kWh + mva.
                                           Avgift til energifondet - næring                           kr. 800,- pr. anlegg pr. år + mva
Endring i offentlige avgifter vi føre til direkte prisendringer. NVE er klageinstans ved tvistespørsmål om nettariffer og vilkår.
Nettkundene hos Nore Energi AS får tildelt 3,565 mill kr i tariffstøtte i 2013.
Nore Energi AS har mottatt varsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), om at nettkundene våre er berettiget til å motta tariffstøtte i 2013. 
Formålet med tariffstøtten fra Staten er å redusere nettariffene til nettkundene tilknyttet distribusjonsnettet i områder av landet med høye kostnader ved distribusjon av elektrisk kraft. Midler til ordningen bevilges over Statsbudsjettet. I 2013 har Regjeringen samlet bevilget 120 mill kr i tariffstøtte. 
Det fremgår av varslet fra NVE at nettkundene hos Nore Energi AS er tildelt 3,565 mill kr i tariffstøtte for 2013. Tariffstøtten kommer nettkundene til gode uavkortet og har medført at vår nettleie i 2013 i gjennomsnitt er 15,34 øre/kWh lavere enn hva den ville ha vært uten tariffstøtten. Gjennomsnittlig nettleie for 2013 blir derfor 46,01 øre/kWh i stedet for 61,35 øre/kWh. Priseksemplet er inkl. mva. Mer informasjon om tariffstøtten finnes på www.nve.no.

 

 
 

Nettariff fra 01.01.2013

Betegnelse

Fastbeløp 
kr/år

Nettleie 
øre/kWh

Husholdning

N4b

3125,-

46,01

Husholdning differensiert.
Husholdning med forbruk over 8000kWh i året kanvelge denne tariffen.

N4b2*  Januar – Februar

3125,-

48,92

             Mars – April

 

47,62

             Mai – Juni

 

43,76

             Juli – August

 

42,96

             September – Oktober

 

44,30

             November – Desember

 

46,98

 

 

 

Fritidsboliger

2 x 20A – N4h – (opp til 20A)

4825,-

46,01

2 x 25A – N4i

5000,-

46,01

2 x 35A – N4j

5350,-

46,01

3 x 20A – N4k

5050,-

46,01

3 x 25A – N4l

5281,-

46,01

3 x 32A – N4m

5744,-

46,01

3 x 40A – N4n

5975,-

46,01

3 x 50A – N4o

6338,-

46,01

3 x 63A – N4p

6950,-

46,01

3 x 16A 400V – N4r

5619,-

46,01

3 x 20A 400V – N4s

5869,-

4601

3 x 25A 400V – N4t

6100,-

46,01

3 x 32A 400V – N4u

6600,-

46,01

3 x 40A 400V – N4v

6975,-

46,01

 


Liten næring

NT4 0-300MWh/år

3750,-

51,39

       300-600MWh/år

 

47,64

       600-900MWh/år

 

43,89

       900- MWh/år

 

40,14

Energifondet

1000,-

 

Stor næring - timesmålt

NT5 0-300MWh/år

10000,-

51,39

       300-600MWh/år

 

47,64

       600-900MWh/år

 

43,89

       900- MWh/år

 

40,14

Energifondet

1000,-

 

Byggestrøm

NS4 0-300MWh/år

3125,-

51,39

       300-600MWh/år

 

47,64

       600-900MWh/år

 

43,89

       900- MWh/år

 

40,14

Energifondet

1000,-

 

Montering/demontering

3000,- totalt

Kasseleie inntil 3 år

1500,- kr/år

Kasseleie etter 3 år

4000,- kr/år

Åpningsgebyr for stengte anlegg i arbeidstiden – kr. 3000,-
Alle priser er inkludert:     MVA 25%
                                           Forbruksavgift til Staten                                      11,61 øre/kWh + mva.
                                           Avgift til energifondet - bolig                              1,00 øre/kWh + mva.
                                           Avgift til energifondet - næring                           kr. 800,- pr. anlegg pr. år + mva
Endring i offentlige avgifter vi føre til direkte prisendringer. NVE er klageinstans ved tvistespørsmål om nettariffer og vilkår.
Nettkundene hos Nore Energi AS får tildelt 3,565 mill kr i tariffstøtte i 2013.
Nore Energi AS har mottatt varsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), om at nettkundene våre er berettiget til å motta tariffstøtte i 2013. 
Formålet med tariffstøtten fra Staten er å redusere nettariffene til nettkundene tilknyttet distribusjonsnettet i områder av landet med høye kostnader ved distribusjon av elektrisk kraft. Midler til ordningen bevilges over Statsbudsjettet. I 2013 har Regjeringen samlet bevilget 120 mill kr i tariffstøtte. 
Det fremgår av varslet fra NVE at nettkundene hos Nore Energi AS er tildelt 3,565 mill kr i tariffstøtte for 2013. Tariffstøtten kommer nettkundene til gode uavkortet og har medført at vår nettleie i 2013 i gjennomsnitt er 15,34 øre/kWh lavere enn hva den ville ha vært uten tariffstøtten. Gjennomsnittlig nettleie for 2013 blir derfor 46,01 øre/kWh i stedet for 61,35 øre/kWh. Priseksemplet er inkl. mva. Mer informasjon om tariffstøtten finnes på www.nve.no.

 
 
Overføringstariffer 2012

Alle priser er inkludert 25% mva, energifondet 1,25øre/kWh og forbruksavgift 14,24øre/kWh

 

Nettariff fra 01.01.2012

Betegnelse

Fastbeløp 
kr/år

Nettleie 
øre/kWh

Husholdning

N4b

2500,-

45,74

Husholdning differensiert*

N4b2*  Januar – Februar

2500,-

48,65

             Mars – April

 

47,35

             Mai – Juni

 

43,49

             Juli – August

 

42,69

             September – Oktober

 

44,03

             November – Desember

 

46,71

*Husholdning med forbruk over 8000kWh i året kan velge denne tariffen.

Fritidsboliger

2 x 20A – N4h – (opp til 20A)

4200,-

45,74

2 x 25A – N4i

4375,-

45,74

2 x 35A – N4j

4725,-

45,74

3 x 20A – N4k

4425,-

45,74

3 x 25A – N4l

4656,-

45,74

3 x 32A – N4m

5119,-

45,74

3 x 40A – N4n

5350,-

45,74

3 x 50A – N4o

5713,-

45,74

3 x 63A – N4p

6325,-

45,74

3 x 16A 400V – N4r

4994,-

45,74

3 x 20A 400V – N4s

5244,-

45,74

3 x 25A 400V – N4t

5475,-

45,74

3 x 32A 400V – N4u

5975,-

45,74

3 x 40A 400V – N4v

6350,-

45,74

Næring -energimålt

NT4 0-300MWh/år

3125,-

51,11

       300-600MWh/år

 

47,36

       600-900MWh/år

 

43,61

       900- MWh/år

 

39,86

Elektrokjeler

N-EK Jan-Febr og Nov-Des
           Mars-Okt

3000,-

25,49
20,49

Byggestrøm

NS4 0-300MWh/år

2500,-

51,11

       300-600MWh/år

 

47,36

       600-900MWh/år

 

43,61

       900- MWh/år

 

39,86

Montering/demontering

3000,- totalt

Kasseleie inntil 3 år

1500,- kr/år

Kasseleie etter 3 år

4000,- kr/år

Åpningsgebyr for stengte anlegg i arbeidstiden – kr. 3000,-
Alle priser er inkludert:     MVA 25%
                                           Forbruksavgift til Staten 11,39 øre/kWh + mva.
                                           Avgift til energifondet 1,00 øre/kWh + mva.
Endring i offentlige avgifter vi føre til direkte prisendringer. NVE er klageinstans ved tvistespørsmål om nettariffer og vilkår.
Nettkundene hos Nore Energi AS får tildelt 2,773 mill kr i tariffstøtte i 2012.
Nore Energi AS har mottatt varsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), om at nettkundene våre er berettiget til å motta tariffstøtte i 2012. 
Formålet med tariffstøtten fra Staten er å redusere nettariffene til nettkundene tilknyttet distribusjonsnettet i områder av landet med høye kostnader ved distribusjon av elektrisk kraft. Midler til ordningen bevilges over Statsbudsjettet. I 2012 har Regjeringen samlet bevilget 120 mill kr i tariffstøtte. 
Det fremgår av varslet fra NVE at nettkundene hos Nore Energi AS er tildelt 2,773 mill kr i tariffstøtte for 2012. Tariffstøtten kommer nettkundene til gode uavkortet og har medført at vår nettleie i 2012 i gjennomsnitt er 11,17 øre/kWh lavere enn hva den ville ha vært uten tariffstøtten. Gjennomsnittlig nettleie for 2012 blir derfor 45,74 øre/kWh i stedet for 56,91 øre/kWh. Priseksemplet er inkl. mva. Mer informasjon om tariffstøtten finnes på www.nve.no.


Nore Energi AS endrer nettariff fra 01.04.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettariff fra 01.04.2011

Betegnelse

Fastbeløp 
kr/år

Nettleie 
øre/kWh

Husholdning

N4b

2500,-

45,51

Husholdning differensiert*

N4b2*  Januar – Februar

2500,-

48,53

             Mars – April

 

47,12

             Mai – Juni

 

43,26

             Juli – August

 

42,46

             September – Oktober

 

43,80

             November – Desember

 

46,48

*Husholdning med forbruk over 8000kWh i året kan velge denne tariffen.

Fritidsboliger

2 x 20A – N4h – (opp til 20A)

4200,-

45,51

2 x 25A – N4i

4375,-

45,51

2 x 35A – N4j

4725,-

45,51

3 x 20A – N4k

4425,-

45,51

3 x 25A – N4l

4656,-

45,51

3 x 32A – N4m

5119,-

45,51

3 x 40A – N4n

5350,-

45,51

3 x 50A – N4o

5713,-

45,51

3 x 63A – N4p

6325,-

45,51

3 x 16A 400V – N4r

4994,-

45,51

3 x 20A 400V – N4s

5244,-

45,51

3 x 25A 400V – N4t

5475,-

45,51

3 x 32A 400V – N4u

5975,-

45,51

3 x 40A 400V – N4v

6350,-

45,51

Næring -energimålt

NT4 0-300MWh/år

3125,-

50,89

       300-600MWh/år

 

47,14

       600-900MWh/år

 

43,39

       900- MWh/år

 

39,64

Elektrokjeler

N-EK Jan-Febr og Nov-Des
           Mars-Okt

3000,-

25,26
20,26

Byggestrøm

NS4 0-300MWh/år

2500,-

50,89

       300-600MWh/år

 

47,14

       600-900MWh/år

 

43,39

       900- MWh/år

 

39,64

Montering/demontering

3000,- totalt

Kasseleie inntil 3 år

1500,- kr/år

Kasseleie etter 3 år

4000,- kr/år

Åpningsgebyr for stengte anlegg i arbeidstiden – kr. 3000,-
Alle priser er inkludert:     MVA 25%
                                           Forbruksavgift til Staten 11,21 øre/kWh + mva.
                                           Avgift til energifondet 1,00 øre/kWh + mva.
Endring i offentlige avgifter vi føre til direkte prisendringer. NVE er klageinstans ved tvistespørsmål om nettariffer og vilkår.Prisene forutsetter at offentlig tilskudd til tariffutjevning opprettholdes på det nivået som ble foreslått i forslag til Statsbudsjett. Dette utgjør 1,035 mill kr og tilsvarer ca. 3,44 øre/kWh + mva.


Overføringspriser - 
gjeldende fra 01.01.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariff

Betegnelse

Fastbeløp 
kr/år

Nettleie 
øre/kWh

Husholdning

N4b

2500,-

51,76

Husholdning differensiert*

N4b2*  Januar – Februar

2500,-

54,78

             Mars – April

 

53,37

             Mai – Juni

 

49,51

             Juli – August

 

48,71

             September – Oktober

 

50,05

             November – Desember

 

52,73

*Husholdning med forbruk over 8000kWh i året kan velge denne tariffen.

Fritidsboliger

2 x 20A – N4h

3700,-

51,76

2 x 25A – N4i

3875,-

51,76

2 x 35A – N4j

4225,-

51,76

3 x 20A – N4k

3925,-

51,76

3 x 25A – N4l

4156,-

51,76

3 x 32A – N4m

4619,-

51,76

3 x 40A – N4n

4850,-

51,76

3 x 50A – N4o

5213,-

51,76

3 x 63A – N4p

5825,-

51,76

3 x 16A 400V – N4r

4494,-

51,76

3 x 20A 400V – N4s

4744,-

51,76

3 x 25A 400V – N4t

4975,-

51,76

3 x 32A 400V – N4u

5475,-

51,76

3 x 40A 400V – N4v

5850,-

51,76

Næring -energimålt

NT4 0-300MWh/år

3125,-

55,21

       300-600MWh/år

 

51,46

       600-900MWh/år

 

47,71

       900- MWh/år

 

43,96

Byggestrøm

NS4 0-300MWh/år

2500,-

55,21

       300-600MWh/år

 

51,46

       600-900MWh/år

 

47,71

       900- MWh/år

 

43,96

Montering/demontering

3000,- totalt

Kasseleie inntil 3 år

1500,- kr/år

Kasseleie etter 3 år

4000,- kr/år

Åpningsgebyr for stengte anlegg – kr. 3000,-
Alle priser er inkludert:      MVA 25%
                                           Forbruksavgift til Staten 11,21 øre/kWh + mva.
                                           Avgift til energifondet 1,00 øre/kWh + mva.
Endring i offentlige avgifter vi føre til direkte prisendringer. NVE er klageinstans ved tvistespørsmål om nettariffer og vilkår.

Prisene forutsetter at offentlig tilskudd til tariffutjevning opprettholdes på det nivået som ble foreslått i forslag til Statsbudsjett. Dette utgjør 1,035 mill kr og tilsvarer ca. 3,44 øre/kWh + mva.


 
 
Nore Energi AS nett
Sentrum 2
 
3630 Rødberg
 
Telefon: 32745069
Telefax: 32745061
 
Vakttelefon: 32745070
Åpningstider: 
Man-Fre kl 09.00 - 15.00
 
epost: nett@nore-energi.no
Org. nr. 984 653 360 MVA
 
Bankkonto 2351.09.58500